„Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.“
Васил Левски

Документи

По-долу ще намерите формуляри и декларации във формата на PDF документи.

 

Дружество

Устав

Формуляр за членство в дружеството (попълва се еднократно, при записване на детето в училището)

 

Други

10 Години Сдружение "Приятели на България"

25 Години Сдружение "Приятели на България"