„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
Васил Левски

Преподаватели

Саарбрюкен

Евелина Аврамова
Директор и преподавател по български език и литература, води кръжок „Театър”. 
Завършила СУ ”Климент Охридски”, специалностите – Българска филология и журналистика.

Мария Панчева
Преподавател по География, Човек и общество. 
Завършила СУ „Климент Охридски” специалност „География”

Антоний Ганев
Преподавател по История на България.
Завършил СУ „Климент Охридски”, специалност – Българска филология с втора специалност „История”.
 
Северина Гаджева
Преподавател по български език и литература. 
Завършила Смолянски филиал на Пловдивския университет.

Лиляна Беячева
Води кръжок „Фолклорни танци” в Саарбрюкен. 
Завършила средно общообразователно училище, профил „Изкуства”.

Елена Николова-Костадинова
Начална педагогика.

Зихние Хасан
Предучилищна и начална педагогика.

 

Кайзерслаутерн

Анна Стойнова
Предучилищна педагогика


Мария Димитрова- Борисова
Завършила Великотърновския университет. Предучилищна и начална педагогика.

Мими Йорданова

 

Хомбург

Мария Димитрова-Борисова

 

 

Ако искате да станете учител в българско училище „В.Левски” в Саарбрюкен или Кайзерслаутерн трябва да подготвите:

  • Копие от диплома за завършено образование, професионално, академично, вкл.области на специализация.
  • Подробна автобиография, съдържаща трите имена по паспорт, актуален адрес, телефон и имейл за връзка.
  • Актуална снимка.
  • Препоръки.
  • Мотивационно писмо.
  • Молбите се приемат по електронен път в PDF/Word формат на адрес: bg.schule_v.levski.sb@abv.bg

ВАЖНО:

Българско училище „Васил Левски” в Саарбрюкен и филиалите му в Кайзерслаутерн и Хомбург са част от сдружение с идеална цел. Занятията се провеждат само в петък и събота и не предлагаме пълна заетост, т.е. това не е работа на пълен работен ден, от която можете да се издържате в Германия.