„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество“
Христо Ботев

Учебни часове в Кайзерслаутерн

Учебни часове в Кайзерслаутерн за учебната 2023/24

 

Ден

Клас

Час

Предмет

 СЪБОТА

ПГ и 1 клас

 

10:00 – 12:00 

12:15 – 13:00 

БЕЛ

БЕТ

2,3 и 5

10:00 – 12:00 

12:15 – 13:00

БЕЛ

БЕТ

7, 8, 9 и 10

10:00 – 12:00

12:15 – 13:00

БЕЛ

БЕТ

5 и 7

13:15 – 14:00

География на България

*часовете по История на България ще се провеждат онлайн

 

*БЕТ = Българска етнокултура и традиции- извънкласна дейност

*БЕЛ = Български език и литература

 

Ваканции през учебната 2023/24

 

от  12.07.2024   до   31.08.2024

Лятна ваканция

Начало на учебната 2024/2025: 07.09.2024

 

Ваканции е Саарланд през учебната 2024/25

от   14.10.2024       до     27.10.2024

Есенна ваканция

от   22.12                 до    07.01.2025

Коледна ваканция

от   21.03                до      03.03.2025

Карнавална ваканция*

от   14.04                до       25.04.2025

Великденска ваканция

от   07.07                до       06.09.2025

Лятна ваканция

 

*Графикът на ваканциите важи за всички филиали на българското училище "Васил Левски".