„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
Васил Левски

Екип

Председател - Антоний Ганев


Заместник председател - Нина Маркова


Заместник председател - Росен Стойнов


Касиер - Александър Танчев


Секретар - Искрен Илиев


Управител (ръководител) на у-ще "Васил Левски" - Евелина Аврамова-Ганева