Стани член

Подкрепете нашата работа.

Станете член на "Приятели на България"

Годишна такса

  • най-малко 10 евро за физическо лице на година
  • най-малко 30 евро за дружества / фирми / институции годишно

Таксата се привежда годишно по банковата сметка на дружеството:

Kontoinhaber: Freunde Bulgariens e.V.
Bank: Vereinigte Volksbank eG
IBAN: DE77 5909 2000 1058 2100 01  
BIC: GENODE51SB2


Всички разходи свързани с дружеството, спонсорски хонорар и членски внос, могат да бъдат отразени във Вашите данъчни декларации.

Регистрирайте се сега! Тук можете да изтеглите формуляра за членство. Download

Изпратете ни попълнения формуляр на freunde.bulgariens@gmail.com.

Благодарим ви за подкрепата!