„Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…“
Христо Ботев

Такси

  • 30 евро е месечната такса за едно дете ако живеете в Саарбрюкен или Кайзерслаутерн.
  • 25 евро за живеещите извън пределите на двата града
  • За второ дете таксата е 20 Евро месечно
  • За трето и четвърто дете таксата е 5 Евро месечно.

Таксата се привежда всеки месец най-късно до 10-то число по банковата сметка на училището:
   
Kontoinhaber: Freunde Bulgariens eV
Name der Bank: Vereinigte Volksbank eG
IBAN: DE28 5909 2000 1058 2100 10
BIC: GENODE51SB2 
                                                                                                    
Verwendungszweck - Monatsrate für < името на детето и класа, BG Schule>

*Всички разходи свързани с училището като учебна такса, спонсорски хонорар и членски внос, могат да бъдат отразени във Вашите данъчни декларации.