„Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…“
Христо Ботев

Учебни часове в Саарбрюкен

Учебни часове в Саарбрюкен за учебната 2023/24

Ден / Място

Клас

Час

Предмет

СЪБОТА / Inlingua

ПГ и  1 клас

10:00 – 12:30

БЕЛ

12:30 – 13:15

БЕТ (в последната събота на всеки месец)

 

 

 

 

СЪБОТА /

VHS (Schloßpl. 2, 66119 Saarbrücken)

2, 3 и 4

9:30 – 11:00

пауза

11:15 – 12:00

 

12:00 – 12:45

БЕЛ

 

БЕЛ

 

БЕТ (в последната събота на всеки месец)

 

8, 9 и 10

9:30 – 11:00

пауза

11:15 – 12:00

 

12:00 – 12:45

БЕЛ

 

БЕЛ

 

БЕТ (в последната събота на всеки месец)

 

5 и 6

13:00 – 13:45

13:50 – 14:35

пауза

14:45 – 15:30

15:30 – 16:15

 

16:30 – 17:00

География

История

 

БЕЛ

БЕЛ

 

БЕТ (в последната събота на всеки месец)

 

7

13:00 – 13:45

13:50 – 14:35

пауза

14:45 – 15:30

15:30 – 16:15

пауза

16:30 – 17:00

История

География

 

БЕЛ

БЕЛ

 

БЕТ (в последната събота на всеки месец)

 

*БЕТ = Българска етнокултура и традиции- извънкласна дейност

*БЕЛ = Български език и литература

 

Ваканции в Саарланд през учебната 2023/24 

от 15.07                до          31.08.2024

Лятна ваканция

 

Начало на учебната 2024/2025: 07.09.2024

 

Ваканции е Саарланд през учебната 2024/25

от   14.10.2024       до     27.10.2024

Есенна ваканция

от   22.12                 до    07.01.2025

Коледна ваканция

от   21.03                до      03.03.2025

Карнавална ваканция*

от   14.04                до       25.04.2025

Великденска ваканция

от   07.07                до       06.09.2025

Лятна ваканция

 

*Графикът на ваканциите важи за всички филиали на българското училище "Васил Левски".