„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество“
Христо Ботев

Записване

Общи условия:

В училището се обучават деца от предучилищната група до 12 клас. Занятията се провеждат в петък и събота в Саарбрюкен, а в Кайзерслаутерн само в събота. Записването на нови ученици става в края на изминалата или в началото на новата учебна година. За да се чувстават децата добре в нашето училище и за да сме сигурни, че са попаднали в подходящата паралелка е необходимо предварително да определим нивото на владеене на български език. Това става с входящи тестове. Ако детето идва по средата на учебната година от България, то се записва в съответния клас, след представяне на отпусно свидетелство от съответното българско училище.

 

Записване за учебна 2023/24 година:

Саарбрюкен

 1. Формуляр за записване за присъствена форма на обучение /задължително се попълват трите страници и всички графи в тях/ Download

 2. Формуляр за записване за онлайн обучение Download 

 3. Формуляр за членство в дружеството Download

 4. Родителско разрешение за снимки Download

 5. СЕПА Download

 

Кайзерслаутерн

 1. Формуляр за записване за присъствена форма на обучение /задължително се попълват трите страници и всички графи в тях/ Download

 2. Формуляр за записване за онлайн обучение Download 

 3. Формуляр за членство в дружеството Download

 4. Родителско разрешение за снимки Download

 5. СЕПА Download

 

Хомбург

 1. Формуляр за записване за присъствена форма на обучение /задължително се попълват трите страници и всички графи в тях/ Download

 2. Формуляр за членство в дружеството Download

 3. Родителско разрешение за снимки Download