„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“
Христо Ботев

Документи

По-долу ще намерите формуляри и декларации във формата на PDF документи.

 

Дружество

Устав

Формуляр за членство в дружеството (попълва се еднократно, при записване на детето в училището)

 

Други

10 Години Сдружение "Приятели на България"

25 Години Сдружение "Приятели на България"