„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество“
Христо Ботев

Документи

По-долу ще намерите формуляри и декларации във формата на PDF документи.

 

Дружество

Устав

Формуляр за членство в дружеството (попълва се еднократно, при записване на детето в училището)

 

Българско училище

Формуляр за записване за присъствено обучение

Формуляр за записване за онлайн обучение

SEPA Мандат

Родителско разрешение за снимки

 

Други

10 Години Сдружение "Приятели на България"

25 Години Сдружение "Приятели на България"