„Днешният век е век на свободата.“
Васил Левски

Нашата цел

Българското езиково училище "Васил Левски" има за цел да осигури на българските деца, които са родени в Саарланд или дълго време живеят тук с интензивна и професионална подкрепа за изучаване на майчиния си език.

Езиковото училище може да окаже интензивна помощ на децата, чиито родители са временно в Германия. Интензивният контакт на децата с майчиния език трябва да приближи децата до българската култура и традиция.

Езиковото училище играе важна роля в многостранното развитие на детето. Изучаването на майчиния език освен придобиването на немски език е необходим елемент от успешната социална интеграция на детето, чиито родители (или поне един родител) са българи. В много такива семейства родителите говорят български, а децата главно комуникират на немски, така че често взаимоотношенията между поколенията се нарушават или нарушават от липсата на комуникативни умения.

Нашето училище е естественото място, където децата могат да се социализират с връстници и да учат творчески.