„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество“
Христо Ботев

Екип

Председател - Антоний Ганев


Заместник председател - Нина Маркова


Заместник председател - Росен Стойнов


Касиер - Александър Танчев


Секретар - Искрен Илиев


Управител (ръководител) на у-ще "Васил Левски" - Евелина Аврамова-Ганева