„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“
Христо Ботев