„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“
Христо Ботев