„Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.“
Васил Левски

12.09.2015

Eröffnung des Schuljahres