„С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите.“
Васил Левски

12.09.2015

Eröffnung des Schuljahres