„Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…“
Христо Ботев
Sprachzertifikate

Връчване на езикови сертификати

Първите трима успешно положили изпитите за сертифициране знанията по български език от БУ "В.Левски" в Саарбрюкен. Два сертификата С1 и един В2. 
На снимката Александър Мор (със сертификат за ниво В2), г-жа Ксения Немцева (ръководител сектор УД в ДЕО), Лора Ганева (сертификат ниво С1), Виктор Ганев (със сертификат ниво С1).
В БУ "В. Левски" Саарбрюкен, както и във филиала на училището в Кайзерслаутерн, се организира подготовката и провеждането на изпитите за ниво на владеене на български език.
Условията и датите за провеждане на изпитите се съгласува от БУ "В. Левски" и ДЕО.