„Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…“
Христо Ботев
Exam_1

ДИСТАНЦИОННИ ИЗПИТИ

ДИСТАНЦИОННИ ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  нива А1 до С2 ПРЕЗ МАРТ 2021 предлага българско училище „Васил Левски”Саарбрюкен-Кайзерслаутерн, Германия.

Със сключения през март 2020 договор между училището и Департамента за езиково обучение,  БУ „В.Левски” се ангажира да предостави необходимите условия за провеждане на изпити за сертфикат А1, А2, В1, В2, С1, С2 по европейската езикова рамка. 
Всички ученици на училището в Саарбрюкен, както и на филиала в Кайзерслаутерн, се ползват с предимство при заявено желание за полагане на изпит за сертификат. 
Изпит може да положи ВСЕКИ желаещ, който не е обучаван в училището, но има необходимост да удостовери нивото на познанията си по български език.
Изпитните тестове на ДЕО-СУ”Климент Охридски” са по Общата европейска рамка и отговарят напълно на 17-те стандарта на ALTE.
Минималната възрастова граница за явяване на сертификационен изпите е както следва:
-за ниво В1 – 13 години
-за ниво В2 – 14 години
-за нива С1 и С2 – 18 години.
Дистанционните изпити се провеждат в помещенията на БУ „В.Левски”, с участие на квестори от училището.
След успешно полагане на изпита се получава сертификат с безсрочна валидност и международно признание.

Повече информация и записване на: bg.schule_v.levski.sb@abv.bg 
Тел. 0049 163146 5050