„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“
Христо Ботев

Закриване на учебната година 2022

Закриване на учебната година 2022!

Този път сме в Хомбург!