„Дела трябват, а не думи.“
Васил Левски

Начало на учебната година 2022 / 23

На 11-ти септември отпразнувахме началото на учебната 2022/2023 година в Немско-Френската градина!