„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“
Христо Ботев
Ehrenurkunde

Почетно отличие

Директорката на училище “Васил Левски“  г-жа Евелина Аврамова беше удостоена с почетното отличие “Неофит Рилски“ на МОН на България за цялостната и работа като създател, ръководител и учител в нашето училище от 2011г.