„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество“
Христо Ботев
Schüler

Нов успех за нашите ученици

Още един успех на нашите ученици, които успешно се явиха на изпита за сертифициране познанията по български език. Изпитът се провежда от департамента за езиково семейство обучение към СУ "Кл. Охридски" София