„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“
Христо Ботев
Schüler

Нов успех за нашите ученици

Още един успех на нашите ученици, които успешно се явиха на изпита за сертифициране познанията по български език. Изпитът се провежда от департамента за езиково семейство обучение към СУ "Кл. Охридски" София