„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество“
Христо Ботев
Diplom Zertifikat

Изпити за сертифициране

За първи път в училище "Васил Левски" в Саарбрюкен се проведоха изпити за сертифициране на познанията по български на ВЪНШНИ кандидати! Според сключения договор с ДЕО към СУ "Кл.Охридски", българското училище е признат изпитен център. Всеки желаещ да удостовери познанията си по езика и да получи документ за владеенето му по европейската езикова рамка, може да подаде документи при нас и да се яви на изпит, воден и оценяван от специалистите на Департамента за езиково обучение към Софийския университет.