„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
Васил Левски

Издателско каре

Издател и отговорен за съдържанието
Дружество Приятели на България
Eduard Mörike Weg 10
66133 Саарбрюкен
Телефон: 0681 / 61575
Електронна поща: Freunde.Bulgariens@gmail.com
Интернет страница: www.freunde-bulgariens-saar.de

 

Оправомощени лица
Антоний Ганев, председател
Дружество Приятели на България
Eduard Mörike Weg 10
66133 Саарбрюкен

 

Публичен регистър на дружества
Окръжен съд Фьолклинген, VR 705

 

Отговорен за съдържанието съгласно § 55, параграф 2 RStV
Антоний Ганев  (Адрес, както по-горе)


Отговорност
Този уебсайт е съставен с възможно най-голяма грижа. Независимо от това, не може да се даде гаранция за точността. Всяка отговорност за щети, възникващи пряко или косвено от използването на този уебсайт, се изключва, освен ако не се основават на умисъл или груба небрежност.

 

Mедиа източници
В този уебсайт се използват следните източници:
EU2018BG

 

Това издателско каре се отнася и за следните социални медийни профили
Фейсбук: https://www.facebook.com/FreundeBulgariens.e.V
Фейсбук: https://www.facebook.com/BgSchuleSaar