„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
Васил Левски