„Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.“
Васил Левски